Zoönosen

Besmettelijke dierziekten voor de mens


Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Naar schatting zestig procent van alle bekende infectieziekten is oorspronkelijk afkomstig van dieren. De ziekten komen voor bij huisdieren, boerderijdieren, wilde dieren en plaagdieren, zoals muizen en ratten. Mensen raken besmet via direct contact of via de omgeving (lucht, water, voeding, insectenbeten).

Er zijn wereldwijd meer dan 850 verschillende zoönosen bekend. Daarvan komen er zo’n honderd in Nederland voor. Voorbeelden zijn de ziekte van Lyme of Q-koorts. De klachten en verschijnselen van een zoönose zijn afhankelijk van de ziekteverwekker. Op deze website staat informatie over zoönosen die in de regio Midden-Nederland van belang zijn.

Zoönosen vormen een onderschat probleem, ondanks alle aandacht voor vogelgriep en Q-koorts in de media. Daarnaast is het lastig een zoönose juist te diagnosticeren: de symptomen lijken op griepachtige verschijnselen. Soms blijft het daarbij, maar soms ook niet. Met alle desastreuze gevolgen als leverinfectie of hersenvliesontsteking van dien.

Vademecum Zoönosen


Het Vademecum Zoönosen is herzien. Het Vademecum is een systematisch naslagwerk van gemaakte afspraken tussen humane en veterinaire betrokkenen over tijdige signalering, melding en bestrijding van zoönosen. En van de preventieve en inperkende maatregelen om verspreiding te voorkómen.