Nieuws

24-01-2023: promotie Reina Sikkema

Op 24 januari 2023 verdedigde ons kernteamlid Reina Sikkema met succes haar proefschrift Preparing for Emerging Zoonotic Viruses.

06-07-2022: Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

De coronapandemie heef laten zien dat een zoönose wereldwijd tot ontwrichtende situaties kan leiden. Het kabinet zet zich daarom in om zo’n situatie in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In het actieplan geeft het kabinet aan hoe de komende vier jaar het
zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland heeft ook een rol hierin.

Huisdieren uit Oekraïne

Het is zaak dat bij honden, katten en fretten die uit Oekraïne komen snel bepaald wordt wat voor gezondheidsrisico zij vormen. Met stip op één staat rabiës, daarnaast zijn er nog een aantal andere ziekten waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom wordt geadviseerd om zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde dierenarts langs te gaan. De dierenarts kijkt eventueel naar aanwezige papieren . Zijn deze in orde, is er niet direct actie nodig. Er komt zo snel mogelijk een uitgebreide instructie voor dierenartsen over hoe om te gaan met dieren die uit Oekraïne komen. Houd deze pagina in de gaten.