Nieuws

Huisdieren uit Oekraïne

Het is zaak dat bij honden, katten en fretten die uit Oekraïne komen snel bepaald wordt wat voor gezondheidsrisico zij vormen. Met stip op één staat rabiës, daarnaast zijn er nog een aantal andere ziekten waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom wordt geadviseerd om zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde dierenarts langs te gaan. De dierenarts kijkt eventueel naar aanwezige papieren . Zijn deze in orde, is er niet direct actie nodig. Er komt zo snel mogelijk een uitgebreide instructie voor dierenartsen over hoe om te gaan met dieren die uit Oekraïne komen. Houd deze pagina in de gaten.


Nederlandse samenwerking in Europees samenwerkingsprogramma One Health


Het Europese samenwerkingsprogramma One Health is recent goedgekeurd door de Europese commissie en start in januari 2018. Verschillende Nederlandse instituten werken mee aan dit programma, zoals RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBRV, onderdeel Wageningen University and Research) en de partners van het Netherlands Centre for One Health (NCOH). In Nederland werken deze organisaties al nauw samen om de dreiging van zoönosen en antibioticaresistentie tegen te gaan. Deze ervaringen in Nederland kunnen nu ook ingezet worden op Europees niveau. Meer informatie staat op de website van het RIVM.


Beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose


De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische zaken (EZ) hebben hun samenwerking bij een uitbraak van een zoönose beschreven in een draaiboek: het beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose.