LCI-richtlijnen over zoönosen

Het Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM geeft richtlijnen uit. De richtlijnen bevatten informatie over infectieziekten die bij mensen voorkomen. Een aantal van deze richtlijnen gaat over zoönosen.

Voor behandeling, bestrijding en preventie is het belangrijk dat GGD-artsen en GGD-verpleegkundigen in deze richtlijnen op een makkelijke manier informatie kunnen vinden over ziekteverwekkers bij dieren die van invloed kunnen zijn op de humane gezondheid. Buiten deze primaire doelgroepen blijken ook anderen behoefte hebben aan die informatie: huisartsen, verpleegkundigen, specialisten, NVWA-medewerkers, mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met dieren werken, en mensen met een voorlichtende functie, zoals bosbeheerders.

Kijk voor alle LCI-richtlijnen op de site van het RIVM.