Wie zijn wij?

Het kernteam van het Kennisnetwerk bestaat uit de volgende mensen:

Leden

 • Boyd Berends, Specialist Veterinary Public Health, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde
 • Bas Boogmans, Arts M&G, Infectieziektenbestrijding KNMG, GGD regio Utrecht (voorzitter)
 • Fedor Gassner, bioloog, adviseur Milieu en Gezondheid, GGD regio Utrecht
 • Yvette de Geus, Specialist Veterinary Public Health i.o, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde
 • Tineke Kramer, lead One Health, Wageningen Bioveterinary Research
 • Jaap Maas, klinisch arbeidsgeneeskundige, Amsterdam UMC
 • Miriam Maas, dierenarts, RIVM
 • Charlotte Meiss, beleidsadviseur, Veiligheidsregio Utrecht
 • Reina Sikkema, dierenarts, onderzoeker, Erasmus MC
 • Marlène van Vijfeijken, secretaris
 • Joris Wijnker, dierenarts, specialist veterinaire volksgezondheid
 • Thomas Zewe, regionaal veterinair consulent, NVWA

Agendaleden

 • Diederik Brandwagt, arts Infectieziektebestrijding, RIVM
 • René van den Brom, dierenarts, sectormanager Kleine Herkauwers, Paard en Gezelschapsdieren, Gezondheidsdienst voor Dieren
 • Wendelien Dorigo, arts-microbioloog, Tergooiziekenhuizen
 • Josine Gelauf, dierenarts varken en kwaliteitsmanager, ULP
 • Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, KNMvD
 • Titia Kortbeek, arts-microbioloog, RIVM
 • Merel Langelaar, hoogleraar Policy and impact in veterinary medicine en vice-decaan onderwijs, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde / NVWA
 • Jacob Mus, huisarts
 • Jan Jelrik Oosterheert, internist-infectioloog, UMC Utrecht
 • Harry Rozendaal, zelfstandig dierenarts
 • Anja Schreijer, medisch directeur, Pandemic and Disaster Preparedness Center