Lid worden?

Als lid bent u als eerste op de hoogte van de activiteiten van het Kennisnetwerk. Daarnaast informeren we u over relevante ontwikkelingen die betrekking hebben op zoönosen, antibioticaresistentie en One Health.

Heeft u een vraag over zoönosen, antibioticaresistentie of One Health? Of wilt u even sparren met een deskundige? Het Kennisnetwerk brengt partijen samen. En door contacten met onderwijsinstellingen heeft het Kennisnetwerk de beschikking over studenten voor het uitvoeren voor kleine of grotere onderzoeken. 

Voor wie?

Professionals uit de humane en veterinaire gezondheidszorg in de regio Midden-Nederland die op een of andere manier betrokken zijn bij de bestrijding van zoönosen en antibioticaresistentie zijn welkom als lid van het Kennisnetwerk. Net als professionals in de regio Midden-Nederland die betrokken zijn bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Aanmelden

Aanmelden is heel eenvoudig: