Seminar

15-06-2022: Zoönosen in het vizier


Hoe goed hebben we zoönosen in het vizier? Dat is niet alleen de titel van het rapport van de expertgroep zoönosen, maar ook het centrale thema van het seminar van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland dat op woensdag 15 juni georganiseerd werd in Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9 te Utrecht.

Bekijk de presentaties van de sprekers:

Pandemic Preparedness COVID-19: wat hebben we ervan geleerd en welke kennis hebben we gemist?

Zoönosegeletterdheid

Zoönosegeletterdheid: monitoring diergezondheid kleine herkauwers

Biobanken en surveillance in het kader van de wet zeggenschap lichaamsmateriaal

De oorlog in Oekraïne: evacuatie en opvang dieren bij crises en crisisvoorbereiding