Seminar

05-06-2019: seminar


One Health: mens, dier en milieu. Dat was het centrale thema van het seminar dat we op woensdag 5 juni a.s. organiseerden in Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9 te Utrecht.

Het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) was de rode draad tussen alle sprekers. Wat zijn de effecten van megastallen en andere veehouderijen op luchtwegen, antibioticaresistentie en zoönosen? Wat doe je als huisarts of dierenarts als er een patiënt met een (verdenking op) longontsteking in de praktijk komt? En wat moet je als professional met de resultaten uit het VGO?