Van dier op mens

Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Naar schatting zestig procent van alle bekende infectieziekten is oorspronkelijk afkomstig van dieren.

De dichtheid van zowel mensen als dieren in de regio Midden-Nederland brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van beide. De humane en veterinaire geneeskunde moeten daarom samenwerken. Enerzijds om mensen te beschermen tegen infecties vanuit de voedselketen en de leefomgeving (zoönosen). Anderzijds om antibiotica zo lang mogelijk als effectieve interventie bij infecties te behouden. Wereldwijd wordt dit principe One Health genoemd.


Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland

Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland is opgericht op 12 juni 2013. De oprichters zijn afkomstig uit de humane en veterinaire gezondheidszorg. Zij zijn bezorgd over de mogelijke risico’s van zoönosen en antibioticaresistentie en de consequenties daarvan voor de volksgezondheid.


Dit kennisnetwerk is een initiatief van: