Antibioticaresistentie

Steeds meer bacteriën resistent


Antimicrobiële resistentie of antibioticaresistentie is veel in het nieuws. Een aantal micro-organismen is in de loop der jaren resistent geworden tegen antibiotica die eerder wel effectief waren. Enkele bekende voorbeelden zijn MRSA (methiciline resistente staphylocuccus aureus) en de resistentie tegen geneesmiddelen voor tuberculose. Tegengaan van resistentie en de ontwikkeling van nieuwe middelen en methoden om resistentie te voorkomen is wereldwijd van groot belang.

Hoe ontstaat antibioticaresistentie?


Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica? Het RIVM heeft een informatief filmpje gemaakt.