Agenda

13 oktober 2023: 17e Nationale Symposium Zoönosen | Nieuwe voedselbronnen en voedselveiligheid

Het thema van het 17e Nationale Symposium Zoönosen is ‘Nieuwe voedselbronnen en voedselveiligheid’. Het RIVM zoomt deze dag in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van alternatieve voedselbronnen en verschuivingen in voedselpatronen van de laatste jaren. Men kijkt ook vooruit: wat eten we in 2030? En welke mogelijke risico’s voor de volksgezondheid brengen deze ontwikkelingen met zich mee.

Kijk voor het complete programma en het inschrijfformulier op de website One Health.nl.

25 oktober 2023: Brainstormsessie ‘Naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen’

Naar aanleiding van het rapport “Zoönosen in het vizier” organiseert het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen een brainstormbijeenkomst om te verkennen wat er speelt in Brabant en wat gedaan moet worden als het om zoönoserisico’s gaat, aanvullend aan de landelijke aanpak. En: welke partijen hierin welke rol kunnen oppakken.

Wat                Naar een Brabantse Actieagenda Zoönosen
Wanneer        Woensdag 25 oktober 2023, van 14.00-17.00 uur     
Waar              Bois-le-Duc Zaal op het Provinciehuis van ‘s-Hertogenbosch
: Brabantlaan 1

Klik hier voor meer informatie over de thematafels en het programma. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.