Het Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland is opgericht op 12 juni 2013. De oprichters zijn afkomstig uit de humane en veterinaire gezondheidszorg. Zij zijn bezorgd over de mogelijke risico’s van zoönosen en antibioticaresistentie en de consequenties daarvan voor de volksgezondheid. 

Missie

Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland schept mogelijkheden om de gezondheid van mens, dier en milieu in de regio Midden-Nederland op een hoger niveau te brengen vanuit het One Health-perspectief en levert zo een bijdrage aan de preventie en bestrijding van zoönosen en antibioticaresistentie.

Visie

De missie is vertaald naar een visie die aangeeft hoe het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland er in de toekomst uit wil zien. De visie luidt:

  • Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland is een onafhankelijke netwerkorganisatie waar kennis op het gebied van zoönosen en antibioticaresistentie van zowel de eerste, de tweede als de derde lijn binnen de humane en veterinaire geneeskunde in de regio Midden-Nederland gebundeld is.
  • Het Kennisnetwerk faciliteert een constructieve samenwerking tussen humane en veterinaire gezondheidszorg in de regio Midden-Nederland, zowel in de koude als in de warme fase van crisisbeheersing, waarbij ook aandacht is voor werknemersveiligheid.
  • Daarmee wil het Kennisnetwerk nu en in de toekomst uitbraken van zoönosen en resistente micro-organismen snel en efficiënt kunnen ontdekken, evalueren en helpen bestrijden.