One Health

Samen werken aan een betere gezondheid voor mens, dier en milieu. Dat is – kort gezegd – waar One Health op neer komt.

Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door mensen te beschermen tegen infecties vanuit de voedselketen en de leefomgeving (waaronder zoönosen). Hygiëne en voedselveiligheid zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Of bijvoorbeeld door de bestaande antibiotica zo lang mogelijk als effectieve interventie bij infecties te behouden. En dus de risico’s van antibioticaresistentie te reduceren.