Betrokken organisaties

Veel verschillende organisaties houden zich bezig met zoönosen, zowel in de humane als in de veterinaire sector. En zowel op landelijk gebied als regionaal.

We hebben geprobeerd deze organisaties overzichtelijk bij elkaar te zetten in een sociale kaart.