Minder antibioticagebruik in dierhouderij

Met het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017’ maakt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) het antibioticumgebruik van de Nederlandse dierhouderijen voor het zevende achtereenvolgende jaar inzichtelijk. Een belangrijk onderdeel van het rapport gaat over de nieuwe benchmarkwaarden. De verwachting is dat de nieuwe benchmarkwaarden tot verdere verlaging van het antibioticumgebruik zullen leiden, waarbij meer nadruk wordt gelegd op bedrijven met een relatief hooggebruik. Ook moeten deze benchmarkwaarden voor het merendeel van de Nederlandse dierhouderijen zekerheid geven over de na te streven doelen voor een periode van meerdere jaren.

Over 2017 is op basis van de dierdagdoseringen (DDDANAT) een aanzienlijke afname in antibioticumgebruik te zien in de kalkoensector (23,7%) en de vleeskuikensector (7,8%). Een geringere afname is geconstateerd in de kalversector (3,6%) en de varkenssector (1,9%). Het gebruik in de rundveesector is enigszins toegenomen (2,2%).