Activiteiten van het Kennisnetwerk

Seminars

Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland is op 12 juni 2013 officieel gestart tijdens het startseminar ‘Zoönose, berg je maar!’. Sindsdien organiseert het Kennisnetwerk ieder jaar in juni een seminar waar actuele onderwerpen met betrekking tot zoönosen, antibioticaresistentie en crisisbeheersing worden behandeld.

Zoobiquitycongressen

Zoobiquity onderzoekt hoe overeenkomsten tussen mens en dier gebruikt kunnen worden voor de diagnose, behandeling en genezing van ziektes bij beiden. Want als we weten hoe een ziekte bij de ene soort kan worden bestreden, ligt genezing bij de andere soort misschien binnen handbereik. Tijdens de jaarlijkse zoobiquitycongressen bespreken veterinaire en humane artsen ziektebeelden die zowel bij dieren als bij mensen voorkomen. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En hoe kunnen veterinaire en humane artsen van elkaar leren?

Onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde kwamen:

 • Primair hyperaldosteronisme (ziekte van Conn)
 • Trichotillomanie
 • Mammacarcinoom
 • Tuberculose
 • Ziekte van Alzheimer
 • Rugproblemen
 • De ontwikkeling van nieren
 • Leukemie
 • Sportgeneeskunde
 • Obesitas
 • Voortplantingsgeneeskunde
 • Astma
 • Cardiologie
 • Mishandeling

25-11-2015: Nationaal Spoedzorgcongres

Het leek een beetje een vreemde eend in de bijt: de vertegenwoordiging van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland op het Nationale Spoedzorgcongres op woensdag 25 november 2015. Toch viel de workshop over zoönosen die Ans van Lier, Ewout Fanoy, Yvette de Geus, Josine Gelauf en Harry Rozendaal verzorgden erg in de smaak bij de deelnemers. Want sommigen hadden vorig jaar aan den lijve ondervonden wat het betekent als een patiënt met verdenking op ebola zich bij een huisartsenpraktijk, huisartsenpost of spoedeisende hulp meldt. Lees het verslag van het spoedzorgcongres (met in een kader speciale aandacht voor de workshop over zoönosen) in het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing.

21-04-2014: excursie naar de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer

Op 21 januari 2014 organiseerden de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer en het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland een excursie naar de GD. 21 leden van het Kennisnetwerk waren naar Deventer gereisd. Zij kregen eerst een korte presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de manier waarop de GD nu werkt. Daarna volgde een rondleiding door het laboratorium, met als hoogtepunt een bezoek aan de sectiezaal.